Er valt niet te ontkomen aan de groep.  Overleven zonder groep is schier onmogelijk.