het kwetsbare individu dat weliswaar huppelt, maar niet van zijn plek komt en onthand door het leven gaat